Cenník | 1. Lacné WWW internetové stránky - Lacné WWW stránky, vizitky, letáky, eshopy, tlač, reklama

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Cenník | 1. Lacné WWW internetové stránky

Lacné WWW stránky: odporúèané komplety pod¾a miery aktivity na internete                

Miera aktivity

Výhodné komplety - orientaène

Obsahuje

Cena v EUR

Cena v SK


pasívna

pre tých, ktorí na internete potrebujú prezentáciu a email pre komunikáciu so svojimi zákazníkmi

web

79,0 €

2 379,95 SK


nízka

chcete sa na internete prezentovat a by identifikovate¾ný k vyh¾adaniu potencionálnym zákazníkom cez vyh¾adávaè

web + základná optimalizácia


99,0 €


2 982,47 SK


stredná

chcete umožni zákazníkom, aby Vás našli cez katalógové zoznamy

web + registrácia SK  + štatistika návštevnosti


129,0 €


3 886,25 SK


vysoká

chcete umožni zákazníkom Vás nájs cez slovenské katalógové zoznamy aj vyh¾adávaèe

web + registrácia SK + SEO + analýza návštevnosti


159,0 €


4 790,03 SK


aktívna

ma hodnovernú optimalizovanú stránku pre vyh¾adávaèe a katalógové zoznamy (slovenské, èeské, svetové)

web + registrácia SK,CZ, svet + pokroèilé SEO + analýza návštevnosti199,0 €5 995,07 SK


Podrobný cenník ponúkaných doplnkových služieb

Cena v EUR

Cena v SK

   

Tvorba základnej stránky

obsahuje definovaný dizajn a 3 sekcie

79,- EUR

2379,95 SK

 

Pridaná sekcia

ïalšia pridaná sekcia

9,- EUR

271,13 SK

 

Logo

vloženie loga na stránku zadarmo, tvorba loga dohodou

zadarmo

zadarmo

 

Propagaèný materiál

tvorba reklamných fotografií, textov, letákov...

od 11,- EUR

331,39 SK

 

Elektronický obchod
Eshop

vlastný internetový obchod. Cena je závislá od množstva položiek.

od 99,- EUR

2 982,47 SK

 

Preklady textov

preklady textov na Vašej internetovej stránke a vytvorenie viacjazyènej stránky (v závislosti od množstva textu a jazyka)


od 30,- EUR


903,78 SK

 

Zobrazenie na mape

zobrazenie sídla Vášho podniku alebo prevádzky na mape kvôli ¾ahšej navigácii pre Vašich zákazníkov


11,- EUR


331,39 SK

 

Podrobná analýza návštevnosti

podrobná analýza o návštevníkoch Vašej internetovej stránky...

11,- EUR

331,39 SK

 

E-mailový formulár

možnos jednoduchej komunikácie od návštevníka Vašej stránky

od 11,- EUR

331,39 SK

 

Aktualizácia stránky

aktualizácia vytvorenej stránky za zaèatú hodinu

7,- EUR

210,88 SK

 

Expresný príplatok

príplatok za èo najrýchlejšie vytvorenie stránky

50,- EUR

1 506,30 SK

 
         

Nadštadardné služby

základná hodinová sadzba za nadštadardné služby

11,- EUR

331,39 SK

 
         

V prípade potreby je možné dohodnúť si splatkový kalendár resp. internetové stránky alebo e-shop "na prenájom".

Pre bližšie informácie ma neváhajte kontaktovať!

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky