Obchodné podmienky - LacneWWW - Lacné WWW stránky, vizitky, letáky, eshopy, tlač, reklama

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Obchodné podmienky - LacneWWW

Stručne:

Predávajúcim je spoločnosť Camelis, s.r.o., Urbánkova 4030/6, Prešov 080 01, Slovenská republika, IČO: 47402652, DIČ: 2023858496, 0901755776, camelissro@gmail.com
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: sro, vložka číslo:   28700/P (ďalej len predávajúci).

Kupujúci je hocikto kto si chce tovar kúpiť.
Kupujúci súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

Objednať tovar môžete vložením tovaru do košíka a vyplnením objednávky, emailom, telefonicky.
Objednávku potvrdíme a je záväzná.

Predávajúci nie je platcom DPH - ceny za tovar a služby sú uvedené na internetových stránkach.

Platiť môžete prevodom, paypalom alebo podľa dohody.

Predávajúci sa zaväzuje čo najskôr dodať tovar. Štandardne odosielame do 48 hodín po potvrdení objednávky.

Tovar posielame poštou alebo kuriérom podľa dohody.

Odstúpenie od zmluvy (iba pre nepodnikateľov)
Nepoužitý tovar môžete do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia vrátiť. Musí byť nepoškodený v nepoškodenom originálnom balení. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť kompletný vrátane priloženého dokladu o kúpe.
O odstúpení nás informujte emailom camelissro@gmail.com.  Náklady na vrátenie tovaru (poštovné a poistné,..) znáša kupujúci. Tovar neposielajte na dobierku! Po kontrole tovaru predávajúci vráti kupujúcemu peniaze do 15 dní.

Spotrebiteľ nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú
 • poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť pred uplynutím lehoty 7 pracovných dní
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu 
 • predaj tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek spotrebiteľa

 • Záruka je 24 mesiacov. V prípade reklamácie prosím napíšte na email: camelissro@gmail.com

  Poskytnutím Vašich osobných údajov dávate predávajúcemu súhlas s ich spracovaním a a uchovavanim. Vaše osobné údaje chránime. Neposkytujeme ich ďalším osobám okrem dopravcu.
  Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať na emaile camelissro@gmail.com

  V prípade nezrovnalostí sú nadradené Všeobecné obchodné podmienky v kompletnom znení.


  VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

  1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

  1.1 Predávajúcim je spoločnosť Camelis, s.r.o., Urbánkova 4030/6, Prešov 080 01, Slovenská republika, IČO: 47402652, DIČ: 2023858496, 0901755776, camelissro@gmail.com
  Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: sro, vložka číslo:   28700/P (ďalej len predávajúci).
  1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
  1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
  1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
  1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

  2. OBJEDNÁVANIE
  2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:
  a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho,
  b) emailom
  c) telefonicky
  d) osobne
  2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
  2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 48 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!
  2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
  2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do záväzného potvrdenia kupujúcim a expedovania tovaru do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.
  2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).
  2.7 V prípade, že kupujúci nezaplatí a neprevezme predmet kúpy, predávajúci je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je stanovená vo výške 20% ceny predmetu kúpy najmenej však 12€. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške.

  3. CENY
  3.1 Predávajúci nie je platcom DPH.
  3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy).

  4. PLATBY
  4.1 Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku alebo prevodom na účet predávajúceho na základe proforma (zálohovej) faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci proforma (zálohovú) faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:
  a) prevodným príkazom zo svojho účtu,
  b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho,
  c) platobným systémom Pay Pal
  d) dobierkou
  4.2 Platba je možná iba v EUR.
  4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

  5. DODACIE PODMIENKY
  5.1 Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky. Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky alebo emailom. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.
  5.3 Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

  6. DORUČENIE TOVARU
  6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:
  a) kuriérskou službou,
  b) Slovenskou poštou.
  c) osobne
  6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho alebo inej vzájomnej dohody. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
  6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
  6.4 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad). Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha tovaru.
  6.5 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.
  6.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.
  6.7 V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že máme nedostatok tovaru a tak Vami objednaný tovar Vám môžeme dodať v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platíte ako za jeden balík.

  7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY – odstúpenie od kúpnej zmluvy spotrebiteľom
  7.1 Kupujúci – spotrebiteľ - fyzická osoba (neplatí pre firmy právnické osoby) je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
  7.2 Tovar na vrátenie musí byť:
  a) nepoškodený a v nepoškodenom originálnom balení,
  b) tovar nesmie javiť známky používania,
  c) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...),
  d) vrátane priloženého dokladu o kúpe.
  7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:
  a) vyplniť formulár na odstúpenie - kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
  b) po oznámení zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
  c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).
  7.4 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
  7.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s doručením všetkých poskytnutých dokladov a tovaru, ktorý bol dodaný na základe zmluvy, ktorej sa odstúpenie dotýka. Písomná forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu, aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho.

  Spotrebiteľ nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú

  • poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť pred uplynutím lehoty 7 pracovných dní

  • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu

  • predaj tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek spotrebiteľa

  • predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

  • predaj tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze

  • predaj zvukových alebo obrazových záznamov, ktoré spotrebiteľ rozbalil

  • predaj počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil

  • predaj novín, časopisov a periodickej tlače

  • lotérie a iné podobné hry


  7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
  a) prevziať tovar naspäť,
  b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.
  7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

  8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE
  8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
  8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.
  8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
  8.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

  8.5 POSTUP REKLAMÁCIE:
  8.5.1. Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.
  8.5.2. Poslať produkt späť na adresu firmy predávajúceho

  9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  9.1 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ").

  9.2 Odoslaním správy, kontaktného formuláru, objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok, informovania o produktoch za účelom priameho marketingu a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.
  9.3 Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod, zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefón, e-mail, pohlavie.
  Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.
  9.4 Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru (najmä Slovenská Pošta).
  Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail camelissro@gmail.com. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.
  Zákazník má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:
  Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
  a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
  b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
  d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
  Zákazník má právo u  predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:
  a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
  b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
  c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

  10. Záverečné informácie
  10.1 Dozor nad poskytovaním služieb má Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Konštantínova 6, 080 01 Prešov, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 051/ 7721 597.
  10.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
  10.4.Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
  10.5 Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky.


  Obchodné podmienky sú platné od 01.02.2015 do odvolania


  V Prešove, dňa 01.02.2015  Formulár na odstúpenie od zmluvy

  (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

  Komu .............. [Camelis, s.r.o., Urbánkova 4030/6, Prešov 080 01, Slovenská republika, IČO: 47402652, DIČ: 2023858496, 0901755776, camelissro@gmail.com
  Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: sro, vložka číslo:   28700/P]:

  Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : ..............  Dátum objednania/dátum prijatia (*) ..............
  Číslo objednávky – variabilný symbol faktúry …................
  Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............    

  Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............    
  číslo účtu na vrátenie peňazí: …....


  Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v  listinnej podobe) ..............    

  Dátum ..............    
  (*) Nehodiace sa prečiarknite.
  Poučenie o  uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

  1. Právo na odstúpenie od zmluvy
  Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
  Lehota na odstúpenie od zmluvy  uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
  Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese camelissro@gmail.com Camelis, s.r.o., Urbánkova 6, 08001 Prešov. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je prístupný na tejto internetovej stránke alebo sme Vám ho odovzdali alebo zaslali.
  Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky emailom. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).

  Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

  2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
  Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v  súvislosti s  uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k  Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy a vrátený tovar. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a  to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
  Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť.
  Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
  Tovar na vrátenie musí byť:,
  a) nepoškodený a v nepoškodenom originálnom balení,
  b) tovar nesmie javiť známky používania,
  c) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...),
  d) vrátane priloženého dokladu o kúpe.
  Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar, je povinný:
  a) vyplniť formulár na odstúpenie - kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
  b) po oznámení zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
  c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).

  Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť  nám  cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.


  Obchodné podmienky - na stiahnutie

  Formulár na odstúpenie od zmluvy - na stiahnutie
  Poučenie o  uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy - na stiahnutie   
  Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky